Mikromanometr

Mikromanometr jest to specjalny przyrząd, który służy do pomiaru ciśnienia względnego o wartości nie przekraczającej 6000 Pa. Jest to rodzaj ciśnieniomierza, czyli przyrządu służącego do pomiaru ciśnienia. Przy pomocy mikromanometru wykonać można między innymi pomiar ciągu kominowego

Pomiar ciągu kominowego, miernik ciągu kominowego

Ciąg kominowy to siła zasysająca gazy i różnego rodzaju opary, które powstają w trakcie procesu spalania paliwa. Zasysane są one od dołu przewodu kominowego w kierunku jego wylotu. Ciąg kominowy powstaje w wyniku pojawienia się różnicy gęstości ciepłego powietrza, jakie znajduje się wewnątrz przewodu kominowego oraz panującego na zewnątrz chłodnego powietrza. Miernik ciągu kominowego ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zależy od niego prawidłowe działanie pieca i komina, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Zły ciąg jest najczęstszą przyczyną kłopotów z kotłami. Niewystarczający ciąg utrudnia proces spalania. Za duży sprawia, że większość ciepła „ucieka” przez komin, a palenie jest tym sposobem bardzo nieekologiczne i nieekonomiczne.