Skup przepracowanego oleju ratunkiem dla środowiska

Olej przepracowany to jeden z odpadów wyjątkowo szkodliwych dla środowiska. Jest to olej, który został użyty w silnikach lub maszynach i utracił swoje pierwotne właściwości. Ze względu na zawartość szkodliwych substancji, takich jak metale ciężkie, toksyczne związki organiczne oraz produkty spalania, olej przepracowany stanowi poważne zagrożenie dla dla ekologii i zdrowia ludzkiego. Dlatego też jego skup i recykling są niezwykle ważne. Czym jest olej przepracowany i dlaczego jest niebezpieczny? Olej przepracowany to olej, który był użytkowany w silnikach samochodowych, maszynach przemysłowych, statkach, samolotach itp. Po pewnym czasie eksploatacji, utracił swoje pierwotne właściwości smarne, chłodzące i inne i został zmieniony...

Czytaj więcej