Do pomiaru temperatury w samochodzie wykorzystywane są dwa czujniki – wewnętrzny i zewnętrzny. Jakie konkretnie jest zadanie obu typów czujników?

Czujnik temperatury wewnętrznej

Czujnik temperatury wewnętrznej jest czujnikiem wspomagającym działanie układu automatycznej klimatyzacji. Jeśli ulega on awarii niedostępna jest informacja o temperaturze, jaka panuje wewnątrz pojazdu. Z tego powodu układ nawiewu klimatyzacji nie będzie w stanie dobrać właściwej temperatury, kierunku i siły nawiewu, co skutkować będzie jego nieprawidłowym działaniem. Czujnik ten odpowiada także za wyświetlanie aktualnej temperatury panującej we wnętrzu kabiny na wyświetlaczu panelu, który sterujące nawiewem.

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury zewnętrznej jest jednocześnie termistorem, czyli opornikiem technicznym. Opór tego urządzenia jest uzależniony od temperatury. Jest to czujnik, który podaje nam temperaturę atmosferyczną, jaka panuje poza naszym samochodem. Gdy jest uszkodzony, podaje błędne informacje. Do najczęstszych usterek dochodzi ze względu na zanieczyszczenia.