Wiatromierz budowa i rodzaje

Wiatromierz, czyli inaczej anemometr to urządzenie pomiarowe, które służy do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, w szczególności zaś helu. Niektóre urządzenia mają także możliwość wskazania kierunku ruchu. Wiatromierz budowa zależy od jego konkretnego rodzaju. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów anemometrów. Pierwszy z nich to anemometry obrotowe (inaczej rotacyjne), które posiadają specjalny element, który wprowadzany jest w ruch za pomocą wiatru. Do takich wiatromierzy zalicza się wiatromierze wiatrakowe i czaszowe. Inne rodzaje to anemometry wychyłowe, anemometry ciśnieniowe, anemometry elektryczne (inaczej cieplne) oraz anemometry dopplerowskie (ultrasonograficzne). Anemometr, za pomocą którego rejestrowana jest graficznie prędkość lub kierunek wiatru, nazywa się anemografem. W obecnych czasach wiatromierze często wspierane przez komputerowy zapis danych.

Anemometr czaszowy cena

Jeśli chcesz kupić anemometr czaszowy cena tego urządzenia wynosić będzie kilkaset złotych, w zależności od konkretnych parametrów, przeznaczenia a także producenta.