Aerodynamika jest to dział fizyki, a konkretnie mechaniki płynów, w ramach którego bada się zjawiska związane z ruchem gazów a także różnego rodzaju ciał stałych, które znajdują się w ośrodku gazowym oraz wszystkich sił, jakie wówczas na te ciała działają. Wyróżnić można aerodynamikę teoretyczną i doświadczalną – różnią je metody wykonywania badań. W doświadczalnej aerodynamice bardzo często wykorzystuje się tak zwany tunel aerodynamiczny, to znaczy komorę, która umożliwia przeprowadzenie symulacji rzeczywistych zjawisk zachodzących podczas ruchu obiektów w ośrodku gazowym. Kolejnego podziału dokonać można ze względu na prędkości przepływów. Wyróżnić można pod tym względem aerodynamikę małych prędkości oraz aerodynamikę dużych prędkości. Podziału aerodynamiki dokonać można też na podstawie jej zastosowania – wyróżniamy aerodynamikę lotniczą, przemysłową i inne.

Pomiar prędkości przepływu powietrza

Pomiar prędkości przepływu powietrza wykonany może być przy pomocy urządzenia pomiarowego zwanego termoanemometrem. Nagrzany czujnik znajdujący się w tym urządzeniu jest następnie chłodzony przy pomocy określonego strumienia powietrza.