Zarówno wielkie inwestycje budowlane, jak i budowa domu czy remont mieszkania powinny mieć oszacowane koszty, ogólny harmonogram prac i prognozę wykorzystania materiałów. Te wszystkie informacje pojawiają się w kosztorysie budowlanym. Jest on bazą do określenia zakresu prac, jej kosztów i etapów, ale też stanowi podstawę kontaktu z bankiem czy wykonawcami. Taki kosztorys można wykonać samodzielnie, ale większość osób decyduje się by powierzyć to istotne zadanie profesjonalistom.

Kosztorysy budowlane – rodzaje

Kosztorysy budowlane mogą być dedykowane różnym celom, w związku z czym trochę różnią się zakresem i formą.

  1. Kosztorys ofertowy – powstaje przy okazji przetargów projektowych. Na podstawie kosztorysów przedstawionych przez przedsiębiorstwa biorące udział w przetargu wybierane jest to, które zajmie się danym projektem. Kosztorys ofertowy odnosi się do oczekiwań określonych przez ogłaszającego przetarg, określa potrzebne nakłady pracy, wszelkie przychody i wydatki.
  2. Kosztorys inwestorski – powstaje w zgodzie z zapisami w urzędowych aktach prawnych i zawiera wszystkie ważne informacje odnośnie cen i nakładów inwestycyjnych. Wykorzystywane są tu wskaźniki cen, które są zgodne z normami funkcjonującymi w budownictwie. Ten rodzaj kosztorysu powstaje na samym początku, by określić przybliżoną cenę wykonania projektu, co później pomocne jest w trakcie rozstrzygania przetargu lub rozmów z wykonawcami.
  3. Kosztorys powykonawczy – powstający dopiero po zrealizowaniu projektu i uwzględniający rzeczywiste wydatki. To bardziej podsumowanie służące rozliczeniom między podmiotami, do którego muszą zostać wszystkie realne dokumenty potwierdzające poniesione koszty.