Termopara jest to jeden z elementów obwodu elektrycznego. Składa się z dwóch różnych przewodników i wykorzystuje zachodzące na ich styku zjawisko Seebecka. Termopara może być wykorzystywana jako czujnik temperatury, rzadziej także jako źródło zasilania o niskim napięciu i wysokim prądzie. Sporą zaletą termopary jest jej duża dokładność oraz elastyczna konstrukcja, która pozwala na wykorzystywanie ich w różnych warunkach. Do wad natomiast zalicza się nietrwałość złącza pomiarowego/

Stała termopary

Na termoparę składają się zwykle dwa różne metale w postaci przewodów, spojone ze sobą na końcach. Jeden umieszczone jest w miejscu, w którym dokonywany jest pomiar, drugi natomiast określa temperaturę stała termopary, stanowiącą punkt odniesienie, dlatego może być na przykład umiejscowiony w pojemniku, w którym znajduje się woda z lodem.

Termopara płaszczowa

Termopara płaszczowa różni od swojego standardowego odpowiednika znacznie mniejszym rozmiarem oraz faktem, że można ją zginać. Właściwości te pozwalają na wykorzystanie jej w miejscach, które dla konwencjonalnej termopary są niedostępne.