Czujnik termoelektryczny to przyrząd, który reaguje na zmianę temperatury zmianą siły termodynamicznej wbudowanego w nie termoelementu. Dwa różne materiały, na przykład metale czyste, stopy metali lub niemetali, które połączone są na jednym końcu worzą, „termoelement” inaczej zwany termoparą.

Przewody kompensacyjne i przewody termoparowe

Przewody kompensacyjne i przewody termoparowe są wykorzystywane do łączenia czujników termoelektrycznych, czyli termopar z urządzeniami służącymi do pomiaru. Połączenie to wykonywane jest przy użyciu odpowiednich przewodów – albo kompensacyjnych, albo termoparowych. Te pierwsze (kompensacyjne) wykonane są zazwyczaj z materiału zastępczego i mogą być stosowane w zakresie do 200°C. Przewody termoparowe natomiast wykonane są z dokładnie tego samego materiału, z którego wykonana została termopara. Kompensacyjne przewody wykonane są ze stopów, które wykazują taką samą charakterystykę, co termopary w zakresie temperatur dopuszczalnych dla przewodów kompensacyjnych. Stosowane są do termopar typu K i N oraz do termopar z metali szlachetnych typu R, S i B.