Rezystor, czy mówiąc inaczej – opornik, jest jednym z najprostszych elementów biernych (czyli takich, które same nie wytwarzają elektryczne; występują na nim wyłącznie straty energii) obwodu elektrycznego. Wykorzystywany jest do ograniczania płynącego w nim prądu. Jest to element liniowy – spadek napięcia, jaki na nim występuje jest wprost proporcjonalny do płynącego przez niego prądu. W trakcie przepływu prądu opornik zamienia energię elektryczną w ciepło. Opornik posiada wyłącznie jedną charakteryzującą go wielkość – rezystencję, czyli wielkość wyrażającą relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R. Praktycznie wyróżnić można dodatkowo pojemność wewnętrzną oraz wewnętrzną indukcyjność.

Rezystor dekadowy

Rezystor dekadowy jest wzorcem oporności o regulacji skokowej. Jest to bardzo dokładne i precyzyjne urządzenie. Właśnie z powodu swojej najwyższej dokładności i doskonałemu współczynnikowi temperaturowemu znajdują zastosowanie między innymi jako symulatory PT100 w różnego rodzaju laboratoriach.