Co to jest pirometr?

Zastanawiasz się, co to jest pirometr? Jest to urządzenie, za pomocą którego dokonać można bezdotykowego pomiaru temperatury. Urządzenie to działa w oparciu o analizę cieplnego promieniowania, które emitowane jest przez ciała poddawane badaniom. Wszystkie ciała, których temperatura przewyższa zero bezwzględne emitują cieplne promieniowanie o bardzo podobnej charakterystyce. Nazywa się je promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Proste modele pirometrów mierzą ilość energii, jaka emitowana jest w trakcie pomiaru temperatury elementu, na który pada promieniowanie. Ich zakres temperatur mieści się w granicach 400°C-4000°C. Pirometr to urządzenie o bardzo szerokim zastosowaniu. Używany jest między innymi w branży spożywczej, w przemyśle, w budownictwie, w medycynie czy też przy klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwie.

Pirometr cena

Jeśli planujesz kupić pirometr cena tego urządzenia nie powinna być zbyt wygórowana. Oczywiście uzależniona jest ona od konkretnych parametrów danego urządzenia, ale precyzyjne pirometry kupić można nawet poniżej 100zł.